UniCredit Insurance Broker

Pentru ca un parteneriat de calitate se extinde dincolo de partea tranzactionala a leasingului, noi iti oferim o gama cuprinzatoare si avantajoasa de servicii transparente care sa satisfaca toate nevoile afacerii tale.

Promisiunea noastra de a-ti oferi servicii performante si complete presupune si suport pentru serviciile de dupa incheierea contractului de leasing.

Motiv pentru care iti punem la dispozitie serviciile celor mai importante companii de asigurari de pe piata romaneasca pentru ca tu sa te bucuri de avantaje precum:

• preturi excelente si conditii speciale de asigurare;

• transparenta prin acces permanent la informatii din portalul UniCredit Leasing.

• o gama completa de tipuri de asigurari din care poti alege;

• confort prin generarea automata a imputernicirilor de dauna sau a procurii de iesire din tara.

REGISTRUL PERSONALULUI PROPRIU AL BROKERILOR DE ASIGURARE REASIGURARE

Codul unic alocat de ASF Numele si prenumele Functia detinuta Data angajarii Studii
34647 BIANCA PREDA DIRECTOR DEPARTAMENT CLIENTI EXTERNI 1/2/2006 SUPERIOARE
257842 ZAULET FLORIAN-IRINEL INSURANCE SPECIALIST 1/20/2017 SUPERIOARE
34643 GURUIANU CORNEL MARIUS DIRECTOR EXECUTIV 10/1/2007 SUPERIOARE
422078 BRULEA ALEXANDRU ANDREI INSURANCE SPECIALIST 10/11/2016 SUPERIOARE
416220 CIMPOCA ELENA-MADALINA INSURANCE OFFICER 10/2/2017 SUPERIOARE
34653 BULBARIU IRINA INSURANCE SPECIALIST 11/1/2006 SUPERIOARE
34639 APOSTOL CRENGUTA DIRECTOR DEPARTAMENT CLIENTI LEASING 2/1/2007 SUPERIOARE
249042 ANDREI CRISTINA INSURANCE SPECIALIST 2/1/2009 SUPERIOARE
147613 LUPOAIE ROXANA-IRINA ACCOUNT MANAGER 3/3/2008 SUPERIOARE
34651 FLAMAROPOL ALEXANDRA INSURANCE SPECIALIST 7/26/2007 SUPERIOARE
352263 HEMEN CORINA ACCOUNT MANAGER 7/3/2017 SUPERIOARE
35281 ILIESCU ALINA IULIA TEAM LEADER UNDEWRITING LEASING INSURANCE 7/3/2017 SUPERIOARE
398008 STEFAN LAURENTIU EUGEN INSURANCE SPECIALIST 7/3/2017 SUPERIOARE
40710 STOENETE DIANA IRINEL CORPORATE ACCOUNT MANAGER 8/16/2017 SUPERIOARE
34650 BROTEA CRISTINA-CLAUDIA ACCOUNT MANAGER 9/10/2007 SUPERIOARE
34649 ŞULEA OANA-RALUCA TEAM LEADER CLIENT SERVICE 9/28/2004 SUPERIOARE

JURNALUL ASISTENTILOR IN BROKERAJ

Pentru ca nevoile difera de la un client la altul, serviciile noastre de brokeraj se adreseaza atat persoanelor fizice cat si celor juridice. Mai jos puteti descarca lista cu asistenti corespunzatoare formei dumneavoastra de organizare:

PERSOANA FIZICA

Codul unic alocat de ASF Numele si prenumele Data inregistrarii Studii Observatii
416742 ICHIM ALEXANDRA 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416743 DOBROTA ADELINA-ANDRA 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
389279 DUTU GEORGIANA LIVIA 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416740 CHIRITA GEORGIAN-PAUL 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416793 CONSTANTIN ALINA-ALEXANDRA 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416741 TANASESCU MIHAELA-ANDREEA 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
251704 CARBUNARU DAN ALEXANDRU 9/18/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416733 CALIN DANIEL 9/15/2017 SUPERIOARE CBG LEASING CONSULTING
416792 VELE EMILIA 9/15/2017 SUPERIOARE TOTAL FINANCIAL SOLUTION
412124 POPESCU VALENTINA ADRIANA 9/15/2017 SUPERIOARE BUSINESS IMPACT
416931 MATEI OANA FLORINA GRATIELA 9/15/2017 SUPERIOARE BRIAS MBA PARTNER S.R.L.
416999 ILONTA ANCUTA IOANA 9/15/2017 SUPERIOARE Avaron Invest S.R.L.
416835 ILIESCU NICOLAE ANDREI 9/15/2017 SUPERIOARE S.C. CARGOBULL FINANCE S.R.L.
423400 TUDOR ELENA GABRIELA 7/12/2017 SUPERIOARE MASI COD NT
425883 BALTATU RAZVAN ANDREI 7/12/2017 SUPERIOARE MITHRAS MANAGEMENT
404968 POPESCU LAURENTIU LEONIDA 5/9/2017 SUPERIOARE POPESCU LAURENTIU LEONIDA
54017 CHIRILA BOGDAN-IONUT 5/9/2017 SUPERIOARE CHIRILA BOGDAN-IONUT
414288 TARAU ALEXANDRU IOAN 5/9/2017 SUPERIOARE TARAU ALEXANDRU IOAN

PERSOANA JURIDICA

Codul unic alocat de ASF Denumirea persoanei juridice Codul de identificare fiscala (CIF/CUI) Numele si prenumele conducatorului/conducerii
si a persoanelor care desfasoara activitatea
de intermediere
Clasele intermediate Data inregistrarii Observatii
406790 MITHRAS MANAGEMENT 33441380 FENESAN LIZICA ELENA ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 6/19/2017
406791 KETACO OPTIM  34862426 ONET DANA IOANA ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 6/19/2017
406585 POPESCU LAURENTIU-LEONIDA-ASISTENT IN BROKERAJ 35427366 POPESCU LAURENTIU-LEONIDA ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 5/9/2017
406583 CHIRILA BOGDAN IONUT - AGENT DE ASIGURARE 35395302 CHIRILA BOGDAN-IONUT ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 5/9/2017
406584 TARAU V. ALEXANDRU IOAN 35422334 TARAU ALEXANDRU IOAN ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 5/9/2017
402442 BUSINESS IMPACT SRL 9538101 UDA STEFAN ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 1/26/2017
406196 MASI COD NT  34374514 Tudor Elena Gabriela ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 1/26/2017
232038 CBG LEASING CONSULTING 25588233 Calin Daniel ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 9/27/2016
232039 TOTAL FINANCIAL SOLUTION 22979660 VELE EMILIA ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 3/13/2013
232037 Avaron Invest S.R.L. 22626251 Ilonta Ancuta Ioana ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 10/8/2009
232035 BRIAS MBA PARTNER S.R.L. 25669133 Matei Oana Florina Gratiela ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 10/8/2009
200266 S.C. CARGOBULL FINANCE S.R.L. 22317841 BATTERNIK ARNOUD ASIGURARI GENERALE SI DE VIATA 3/12/2009

Ce este RCA-ul

Cf. art.1 alin.(2) din Norma 23/2014 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 826/12.11.2014: “Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti, prin intermediul vehiculului.“ Art. 16. (1) La incheierea asigurarii obligatorii RCA pentru un vehicul aflat in evidenta autoritatii de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare din Romania, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare. (2) In baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, in conditiile in care acestea nu reduc sau nu restrictioneaza drepturile unei parti prejudiciate, ce decurg din asigurarea obligatorie RCA, sau nu contravin prevederilor legale.

Se interogheaza baza de date comuna CEDAM.

Ce se intampla daca termenul de valabilitate ale politei RCA depaseste contractul de leasing? Pot beneficia in continuare de polita RCA?

Cf. art.1 alin.(2) din Norma 23/2014 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 826/12.11.2014: “Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti, prin intermediul vehiculului.“ Art. 16. (1) La incheierea asigurarii obligatorii RCA pentru un vehicul aflat in evidenta autoritatii de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare din Romania, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare. (2) In baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, in conditiile in care acestea nu reduc sau nu restrictioneaza drepturile unei parti prejudiciate, ce decurg din asigurarea obligatorie RCA, sau nu contravin prevederilor legale.

De ce tariful RCA are un nivel ridicat?

Conform Norma 23/2014:
Art. 21. – (1) Asiguratorii au obligatia de a stabili tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24.
(3) Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifica Autoritatii de Supraveghere Financiara cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul executiv al societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina prima de risc, incluzand estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de prima.
(6) Asiguratorii sunt obligati sa transmita in format electronic Autoritatii de Supraveghere Financiara ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin. (1), impreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule.

Art. 22. – (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de prima practicate pe site-ul fiecarui asigurator RCA, la sediul social al acestuia si la unitatile teritoriale, precum si de a oferi toate informatiile in legatura cu criteriile luate in calcul la stabilirea primei de asigurare.

Pe ce perioada se poate incheia asigurarea de raspundere civila?

Conform Norma 23/2014:
Art. 19. – Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:

• anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz

• pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.

• pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, anual ori semestrial, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;

• pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;

• pentru vehiculele care se inmatriculeaza temporar dupa cum urmeaza:

• pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;

• pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe, anual.

De cand incepe valabilitatea politei RCA?

• din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia (reinnoire, indiferent daca la acelasi asigurator sau nu)

• din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii (este depasit momentul expirarii valabilitatii celei vechi sau persoana nu a avut deloc incheiata o astfel de asigurare)

• din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.

Ce se intampla daca asiguratul nu face prezenta dovezii asigurarii RCA valabile la data controlului de rutina sau la data aparitiei unui eveniment?

Daca sunteti proprietar de autovehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie si, prin urmare, sunteti pasibil de amenda de la 1000 RON la 2000 RON si retinerea certificatului de inmatriculare, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii – contraventie care se constata de catre personalul Politiei.
In situatia in care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului, va recomandam sa va adresati Fondului de Protectie a Victimelor Strazii, Fond care este administrat de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Din acest fond se acorda despagubiri tertului prejudiciat printr-un accident auto in care autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat RCA (caz in care se acopera atat daunele materiale, cat si vatamarile corporale, urmand ca Fondul sa isi recupereze banii de la persoana vinovata) sau in cazul in care autorul a ramas neidentificat (caz in care fondul acopera numai vatamarile corporale).
Se poate verifica in baza CEDAM, baza comuna a Asiguratorilor si a Politiei Romane, in functie de numarul de inmatriculare sau de seria de sasiu, daca autovehiculul respectiv are sau nu incheiat RCA-ul la o anumita data.
Informatia poate fi accesata pe site-ul CEDAM.

Ce reprezinta sistemul bonus-malus si cum se aplica?

• bonus-malus este un sistem prin care asiguratul/utilizatorul persoana fizica se incadreaza in una din clasele de bonus (ceea ce conduce la ereducerea primei de asigurare) sau in una din clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), in functie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator perosna fizica in perioada de referinta

• pentru a beneficia de bonus/malus utilizatroul trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere (conform atasament) prin care sa precizeze numarul de daune in ultimii ani de asigurare. Originalul acesteia trebuie sa ajunga la Asigurator.

Ce inseamna emitere electronica a politei RCA si ce implicatii exista?

• subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita; RCA-urile se emit direct din portalul asiguratorilor

• incepand cu 01.01.2010 la data emiterii asigurarii RCA va fi interogata si baza CEDAM, unde sunt stocate datele privind daunalitatea pe fiecare bun asigurat. Aceste date sunt bazate pe informatiile transmise de Asiguratori catre CEDAM, existand situatii in care interogarea bazei CEDAM sa nu functioneze

• polita intra in valabilitate in ziua imediat urmatoare zilei de emitere, mai putin pentru livrarile noi, cand data intrarii in valabilitate a raspunderii poate fi identica cu data emiterii

• daca polita este emisa, ea nu se mai poate anula, considerandu-se ca raspunderea Asiguratorului incepe o data cu emiterea acesteia si plata primei de asigurare (conform prevederilor legale, polita RCA poate fi emisa doar dupa incasarea de catre asigurator a primei de asigurare).

Cum si cand putem obtine oferta RCA?

• solicitarea de oferta RCA trebuie sa ajunga la Unicredit Insurance Broker cu cel putin 10 zile inainte de expirarea politei anterioare, pe adresele de mail specificate in datele de contact la prezenta

• orice oferta RCA este valabila o perioada limitata de zile de la data transmiterii ei si de aceea nu pot fi transmise oferte de asigurare cu 30 de zile inainte de expirarea politei RCA.

Cum se poate verifica daca un vehicul este asigurat?

Se interogheaza baza de date comuna CEDAM.

INFORMATII ADITIONALE CASCO PDF 154kB Download
GHID RCA PDF 8MB Download
GHID CARTE VERDE PDF 1MB Download
GHID CONSUMATOR RCA PDF 3MB Download
GHID PAD PDF 1MB Download
INFORMATII ADITIONALE RCA PDF 154kB Download

Ce trebuie sa fac in caz de accident auto usor, produs intre doua autovehicule?

In cazul unui accident usor (fara vatamari corporale), in care sunt implicate doua autovehicule, daca in urma acestuia au rezultat numai pagube materiale si se poate stabili vinovatia, se completeaza formularul de constatare amiabila de catre ambele parti implicate in accident, respectand intocmai instructiunile de completare mentionate pe verso-ul formularului.

Persoana pagubita va depune formularul la asiguratorul emitent al RCA-ului soferului vinovat de producerea accidentului, impreuna cu aceste documente:

• copia politei RCA a vinovatului;

• formularul de constatare amiabila completat la toate rubricile de ambii conducatori auto implicati in accident sau procesul verbal eliberat de Politie;

• permisul de conducere al pagubitului;

• actul de identitate al pagubitului; certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a vehiculului avariat;

• in cazul in care vehiculul nu va apartine, imputernicire de la proprietarul autovehiculului (procura notariala in cazul in care proprietarul este persoana fizica).

Daca nu va puteti pune de acord cine este vinovat de producerea accidentului, mergeti imediat la sectia Politiei Rutiere pe raza careia s-a produs accidentul.

Ce trebuie sa fac in caz de accident auto soldat cu victime sau vatamari corporale?

In cazul unui accident soldat cu victime sau vatamari de persoane, chemati imediat Salvarea si anuntati Politia – numar unic 112.

Nu parasiti locul accidentului pana la venirea unui echipaj al Politiei Rutiere. De asemenea persoanele implicate intr-un astfel de accident au obligatia legala sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului.

Ce trebuie sa fac in alte cazuri de accident auto?

In cazul in care nu se poate stabili cu certitudine vinovatia sau daca in eveniment au fost implicate mai mult de de doua vehicule sau alti pagubiti, se va anunta imediat sectia de politie in raza careia s-a produs accidentul.

Ce am de facut in cazul producerii unui Furt?

Furtul se anunta imediat la sectia de politie in raza careia s-a produs si in maxim 24 ore la Asigurator. In cazul cazul furturilor, organele abilitate vor efectua cercetari timp de 30 zile, in cazul furtului partial, respectiv 60 zile in cazul furtului total, in vederea identificarii autorilor si stabilirii cauzelor si imprejurarilor producerii evenimentului.

Dupa cele 30 zile,respectiv 60 zile, Asiguratorul solicita si primeste un document de la Politie, care cuprinde stadiul cercetarilor, daca au fost identificati vinovatii sau cazul este declarat cu Autor Necunoscut. Ulterior primirii documentului, Asiguratorul va instrumenta dosarul de furt.

In cazul in care, in teremenul de 60 zile aferent cercetarilor pentru furtul total, bunul este indentificat, Asiguratorul va despagubi avariile bunului.

Ce am de facut in cazul unei daune externe?

Avizarea daunei se face imediat dupa producerea daunei sau imediat ce ati luat la cunostinta de producerea acesteia. Avizarea daunei trebuie facuta imediat, chiar daca constatarea daunei doriti sa o efectuati in alta zi.

Avizarea daunei presupune furnizarea informatiilor despre eveniment:

• datele de identificare si de contact ale persoanelor implicate in eveniment, in special ale celui care face avizarea, ale persoanei ce conducea autovehiculul atat ce asigurat, cat si cel pagubit, daca este cazul;

• cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul, inclusuv detalii despre locul evenimentului si momentul producerii acestuia – data, ora;

• datele de identificare ale autovehiculelor implicate in eveniment

• detalii privind locatia si starea vehiculului avariat (daca este sau nu deplasabil);

Dupa avizarea daunei, vi se va deschide dosar de dauna si veti fi contactat in maxim 24 de ore de la avizare de catre un reprezentant al Asiguratorului in vederea stabilirii modalitatii de instrumentare a dosarului.

Reparatia in afara tarii se face numai cu acordul Asiguratorului.

Ce fac in caz de dauna totala?

In cazul in care bunul este declarat dauna totala, va rugam sa contactati Proprietarul Unicredit Leasing Corporation sau reprezentantii Brokerului, Unicredit Insurance Broker.

Cum avizez dauna la asigurator?

Avizarea daunei la asigurator se face imediat dupa producerea acesteia sau imediat ce ati luat la cunostinta de producerea acesteia prin telefon catre Call Center, accesand adresa WEB sau la centrul de daune al acestuia. Puteti gasi aici datele de contact ale asiguratorilor.

Avizarea daunei presupune furnizarea informatiilor despre eveniment:

• datele de identificare si de contact ale persoanelor implicate in eveniment, in special ale celui care face avizarea, ale persoanei ce conducea autovehiculul atat cel asigurat, cat si cel pagubit, daca este cazul;

• cauzele si imprejurarile in care s-a produs evenimentul, inclusiv detalii despre locul evenimentului si momentul producerii acestuia – data, ora;

• datele de identificare ale autovehiculelor implicate in eveniment sau a achipamentelor avariate/furate;

• detalii cu privire la locatia si starea bunului avariat (daca este sau nu deplasabil) in vederea stabilirii locului in care se va efectua constatarea daunei de catre un reprezentant al asiguratorului.

Dupa furnizarea acestor date veti primi numarul de dosar care trebuie retinut si trebuie prezentat la punctul de constatare, totodata veti primi toate informatiile necesare pentru efectuarea constatarii daunei.


Ce documente sunt necesare la dosarul de dauna?

Pentru a demara reparatia autovehiculului este necesar sa avizati in cel mai scurt timp evenimentul catre compania de asigurare (Atentie! Conditiile de asigurare ale politei impun un termen maxim pentru avizarea daunei – va rugam sa verificati Conditiile Generale de Asigurare aferente politei casco sau verificati aceste informatii cu reprezentantii Unicredit Insurance Broker).

• cartea de identitate / buletin de identitate a/al asiguratului sau a/al conducatorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original şi in copie;

• certificatul de inmatriculare al al vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original şi in copie;

• cartea de identitate a al vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original şi in copie;

• permisul de conducere al conducatorului vehiculului pentru care se deschide dosarul de dauna, in original şi in copie;

• copia politei CASCO şi a Anexelor, respectiv Specificatiilor;

• formularul de constat amiabil (In cazul accidentelor rutiere in care au fost implicate doua vehicule si din care au rezultat numai pagube materiale) sau procesul verbal eliberat de Politie sau autorizatia de reparatie şi copia dupa declaratia in fata Politiei (dupa caz);

• imputernicire eliberata de catre Unicredit Leasing Corporation;

• copia politei RCA vinovat de producerea evenimentului, daca este cazul.

• in cazul furtului total este necesara predarea tuturor randurilor de chei ale autoturismului, Certificatul de inmatriculare si Cartea de identitate ale autoturismului asigurat in original.

• adeverinta de la politie care sa certifice producerea furtului, partial sau total.

Pentru finalizarea dosarului de dauna auto, trebuie sa mai prezentati urmatoarele:

• toate documentele fiscale, in original, doveditoare ale reparatiei vehiculului (facturi, chitante, comenzi de lucru pentru service etc.);

• cererea de despagubire completata, semnata si stampilata de catre proprietarul vehiculului pentru care s-a deschis dosarul de dauna sau de catre imputernicitul legal al acestuia.

*De la caz la caz, asiguratorul mai poate solicita si alte documente mentionate in mod expres pe nota de constatare (document ce se completeaza de catre pagubit/asigurat/reprezentantii acestora in momentul avizarii daunei).

Unde se poate face constatarea daunelor?

Constatarea daunelor se efectueaza la centrele de constatarea ale Asiguratorului dumneavoastra. Programarea in vederea efectuarii constatarii se realizeaza in momentul avizarii evenimentului.

In ce unitate reparatoare pot efectua reparatia bunului?

Unicredit Leasing Corporation recomanda ca reparatia sa se efectueze intr-unul din service-urile partenere ale asiguratorului cu care acesta are decontare directa.

Avantajele reparatiei in service partener:

• reparatii de calitate;

• fara implicatii financiare pentru dumneavoastra – decontare directa intre Asigurator si service;

• fara inspectie post-reparatie – procesare automata de catre service;

• reconstatare facila – nu este necesara prezenta dumneavoastra in service;

• in cazul care doriti ca reparatia sa se efectueze in service-ul preferat de dumneavoastra, fara decontare directa cu Asiguratorul, contravaloarea reparatiilor va fi achitata de catre dumneavoastra, urmand a va recupara ulterior de la asigurator costurile aferente acestora.

Catre cine se face plata desapagubirii?

In cazul in care reparatia a fost efectuata intr-o unitate reparatoare partenera a Asiguratorului dumneavoastra, plata despagubirii se va efectua direct catre acesta, din care se va retine fransiza aferenta politei, daca este cazul;

In cazul in care reparatia a fost efectuata intr-o unitate reparatoare nepartenera cu Asiguratorul dumneavoastra, iar plata a fost efectuata de catre dumneavoastra, Asiguratorul va achita despagubirea in contul Utilizatorului cu acordul prealabil al Proprietarului.

Cand pot ridica masina din service?

Bunul poate fi ridicat din service dupa finalizarea reparatiilor astfel:

• in cazul in care reparatia a fost efectuata intr-o unitate reparatoare partenera a Asiguratorului dumneavoastra, bunul poate fi eliberat in baza acceptului de plata transmis de catre Asigurator;

• in cazul in care reparatia a fost efectuata intr-o unitate reparatoare nepartenera cu Asiguratorul dumneavoastra, bunul poate fi eliberat dupa achitarea costurilor reparatiilor.

CONSTATARE AMIABILA DE ACCIDENT PDF 183kB Download
LISTA ASIGURATORILOR RCA SI CASCO PDF 37kB Download

UniCredit Leasing extinde clientilor sai, in mod gratuit, serviciile de asistenta rutiera pentru autovehicule in Europa* (inclusiv Romania) de care beneficiaza pe perioada contractului.

SERVICII DE ASISTENTA RUTIERA DISPONIBILE

• asistenta (depanare) la locul de producere a evenimentului: pana de cauciuc, baterie descarcata, lipsa de combustibil, chei pierdute sau incuiate in autovehicul, defectiune electrica sau mecanica.

• tractarea autoturismului, pana la cel mai apropiat service auto de brand;

• continuarea calatoriei, respectiv transportul soferului, pasagerilor si al bagajelor, pana in tara de origine sau pana la destinatia initiala a calatoriei;

• cazarea hoteliera; la cerea beneficiarului, este oferita inca din prima zi de avarie a autovehiculului pentru maxim 3 nopti.

• autovehicul de inlocuire; la cerea beneficiarului, este asigurat un autovehicul pe o durata de pana la 3 zile.

• serviciul de taximetrie; in cazul in care defectiunea, accidentul sau coliziunea au avut loc la o distanta mai mare de 50 km de domiciliul permanent al beneficiarului, se ofera serviciul de transport in regim de taxi.

Beneficiile de mai sus sunt completate cu un pachet de servicii privind managementul accidentului.

** Pentru detalii si conditiile de prestare ale acestor servicii, va rugam sa consultati aceasta brosura.


In cazul producerii unui accident sau aparitiei unei avarii la autovehiculul dumneavoastra, puteti apela 24 de ore din 24 numarul de telefon: +40314052120.

Cine suntem?

Compania noastra a fost infiintata in 2003 sub numele de HVB Insurance Broker, iar in 2007 am devenit membru UniCredit Group si facem parte si din reteaua internationala de brokeri Trust Risk Control.
Scopul nostru este sa oferim servicii de consultanta/intermediere pentru mai mult de 150 de clienti corporate ai bancii si sa gestionam programele de asigurari pentru companiile din grup (UniCredit Bank, UniCredit Consumer Finance, UniCredit Leasing, etc).
In timp, am evoluat intr-o companie cu rezultate deosebite in piata. Doar in 2016 am intermediat peste 40 milioane euro prime de asigurare și am avut un venit de  6 milioane euro. Suntem bucurosi ca performantele noastre se vad la nivel national: suntem pe locul 8 in clasamentul brokerilor de asigurari din piata locala si pe locul 2 din punct de vedere al continutului de portofoliu gestionat.

Obiectivele noastre principale sunt oferirea de servicii integrate aplicand conceptul “one stop shop”, servicii premium de consultanta, dar si imbunatatirea si diversificarea produselor "tailor-made” pentru a fi cat mai aproape de nevoile clientilor nostri.

Produse de asigurare pe care le intermediem sunt:

Asigurari de bunuri garantate: cladiri, echipamente/utilaje, stoc de marfa, etc..

Constructii si montaje

Asigurari auto (casco, RCA)

Asigurari atasate cardurilor de credit: de calatorie, de viata, uz fraudulos

Asigurari de accidente/viata pentru companii, de calatorii, somaj, etc..

Asigurari CARGO-transport de marfa

Asigurari de risc financiar: credite comerciale, factoring, etc

Asigurari agricole si ale animalelor

Bankers Blanket Bond

Asigurari de raspundere civila

Serviciile de brokeraj in asigurari pe care le oferim sunt:

Analizarea situatiei curente a politelor de asigurare

Definirea strategiei de plasament a riscurilor

Crearea programului local de asigurari

Negocierea cu asiguratorii conditiile si termenii de asigurare

Analizarea ofertelor si prezentarea unei situatii comparative a acestora, cu recomandarea celei mai bune solutii de asigurare

Gestionarea politelor de asigurare pe toata perioada asigurata:

• acte aditionale pentru majorari/micsorari de sume asigurate

• puncte de lucru,

• modificari ale scadentelor de plata si urmarirea platilor,

• rezumat de polite,

• rapoarte, etc…

Asistenta si suport in caz de dauna

Furnizarea constanta de informatii despre piata de asigurari

Risk management.

Ai nevoie de mai multe informatii ?

Te rugam sa completezi campurile de mai jos si te vom suna in cel mai scurt timp

Spinning wheel animation

Loading