Termeni Legali

Toate informaţiile conţinute în acest website sunt proprietatea UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conţinutului materialelor prezentate pe acest website, de către orice persoană, fără acordul scris al UniCredit Leasing Corporation IFN S.A.

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. îşi rezervă dreptul de a modifică conţinutul şi/sau structura website-ului în orice moment şi fără nici o informare prealabilă.

Informaţiile prezentate pe acest website constituie o sursă de informare. Nicio informaţie prezentă pe acest site nu va fi considerată drept ofertă de produse sau servicii.

Acest website nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la luarea  unei decizii oricare ar fi aceasta.

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. nu este responsabilă pentru informaţiile sau orice date / imaginile prezente pe site-urile partenerilor săi / altor persoane şi nu este şi nu va fi legal responsabilă sub nicio circumstanţă pentru nicio inadvertenţă ori eroare în descrierea informaţiilor prezentate în acest website.

Orice încercare de natură a modifica informaţiile şi orice date din prezentul website, cu excepţia deţinătorului său legal, dă dreptul UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestui fapt.