FAQ – RCA

daune

Ce este RCA-ul?

Cf. art.1 alin.(2) din Norma 23/2014 publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 826/12.11.2014:

“Contractul de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule acopera raspunderea civila delictuala a proprietarului sau a utilizatorului unui vehicul pentru prejudiciile produse unei terte parti, prin intermediul vehiculului.“

Art. 16.
(1) La incheierea asigurarii obligatorii RCA pentru un vehicul aflat in evidenta autoritatii de inmatriculare sau, dupa caz, de inregistrare din Romania, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, denumita in continuare polita de asigurare RCA, impreuna cu vigneta si documentul international de asigurare.

(2) In baza unui act aditional, contractul de asigurare RCA poate cuprinde clauze suplimentare, in conditiile in care acestea nu reduc sau nu restrictioneaza drepturile unei parti prejudiciate, ce decurg din asigurarea obligatorie RCA, sau nu contravin prevederilor legale.

Ce se intampla daca termenul de valabilitate ale politei RCA depaseste contractul de leasing? Pot beneficia in continuare de polita RCA?

Conform Norma 23/2014
Art. 30. – Raspunderea asiguratorului RCA inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in polita de asigurare RCA sau anterior acestei date in momentul radierii din evidenta circulatiei ori la data la care asiguratul depune la asigurator documente doveditoare privind transmiterea dreptului de proprietate pentru vehiculul asigurat.

Art. 31. – (1) Pentru vehiculele care se radiaza din circulatie sau pentru care asiguratul transmite dreptul de proprietate in perioada de asigurare, prima de asigurare aferenta perioadei cuprinse intre data inceperii si data incetarii raspunderii asiguratorului RCA se calculeaza prin insumarea primelor lunare stabilite in tariful de prime al asiguratorului RCA, corespunzator numarului de luni intregi de asigurare cuprinse in perioada de valabilitate a asigurarii. Orice fractiune de luna este considerata luna intreaga.

Astfel, daca la momentul efectuarii transferului de proprietate exista o polita RCA valabila, nu mai puteti beneficia de ea, fiind necesara intocmirea unei alte polite de asigurare pe numele noului proprietar. O parte din prima de asigurare aferenta polite RCA valabila la momentul transferului de proprietate poate fi recuperate de la asiguratorul emitent, in baza unei imputerniciri pe care o veti primi impreuna cu actele de transfer, doar in situatia in care pe polita RCA in cauza nu au fost inregistrate daune.

De ce tariful RCA are un nivel ridicat?

Conform Norma 23/2014:
Art. 21. – (1) Asiguratorii au obligatia de a stabili tarifele de prima pentru fiecare categorie de vehicule, pe perioade de un an, calculate pe baze actuariale pentru limitele de despagubire stabilite in baza prevederilor art. 24.

(3) Limitele de despagubire stabilite de catre fiecare asigurator RCA, precum si tarifele de prima stabilite conform prezentelor norme se notifica Autoritatii de Supraveghere Financiara cel tarziu cu 30 de zile inainte de inceperea perioadei in care acestea pot fi practicate, impreuna cu o declaratie a actuarului responsabil pentru calculul primei de asigurare cu privire la corectitudinea acestuia, insusita si semnata de conducatorul executiv al societatii. Calculul actuarial trebuie sa contina prima de risc, incluzand estimarea frecventei daunei si daunei medii, pentru fiecare categorie de risc pentru care este calculat tariful de prima.

(6) Asiguratorii sunt obligati sa transmita in format electronic Autoritatii de Supraveghere Financiara ipotezele folosite, metodele actuariale si justificarea aplicarii acestora pentru calculul mentionat la alin. (1), impreuna cu baza de date utilizata pentru aceste calcule.

Art. 22. – (1) Asiguratorii RCA au obligatia de a asigura accesul potentialilor clienti la tarifele de prima practicate pe site-ul fiecarui asigurator RCA, la sediul social al acestuia si la unitatile teritoriale, precum si de a oferi toate informatiile in legatura cu criteriile luate in calcul la stabilirea primei de asigurare.

Pe ce perioada se poate incheia asigurarea de raspundere civila?

Conform Norma 23/2014:

Art. 19. – Asigurarea obligatorie RCA se incheie pe perioada determinata:

 • anual ori semestrial, pentru vehiculele inmatriculate ori inregistrate, dupa caz
 • pe perioada inmatricularii/inregistrarii temporare, dar nu mai mult de 12 luni.
 • pentru vehiculele pentru care se solicita asigurarea in vederea inmatricularii/inregistrarii permanente in Romania, anual ori semestrial, dupa caz, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau;
 • pentru vehiculele inmatriculate/inregistrate in alte state membre, pentru care se solicita asigurarea in vederea importului in Romania, pe o perioada de maximum 30 de zile de la data dobandirii proprietatii, dovedita cu documente justificative;
 • pentru vehiculele care se inmatriculeaza temporar dupa cum urmeaza:

(i) pentru vehiculele de provenienta straina care beneficiaza de regimul vamal de admitere temporara, anual ori semestrial, in perioada inmatricularii temporare, daca proprietarul face dovada inregistrarii fiscale a vehiculului respectiv pe numele sau, mai putin in situatiile in care vehiculul este exceptat de la plata acestor taxe;

(ii) pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioada de maximum 30 de zile;

 • pentru vehiculele care se autorizeaza provizoriu pentru circulatie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile;
 • f) pe perioada autorizatiei de circulatie pentru probe, anual.

Cand incepe valabilitatea politei RCA?

 • din ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia (reinnoire, indiferent daca la acelasi asigurator sau nu)
 • din ziua urmatoare celei in care s-a incheiat documentul de asigurare, pentru persoanele care nu aveau o asigurare obligatorie RCA valabila la momentul incheierii asigurarii (este depasit momentul expirarii valabilitatii celei vechi sau persoana nu a avut deloc incheiata o astfel de asigurare)
 • din momentul eliberarii documentului de asigurare, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a autorizatiei provizorii de circulatie sau a inmatricularii/inregistrarii vehiculului, pentru vehiculele comercializate care urmeaza sa fie inmatriculate/inregistrate.

Ce se intampla daca asiguratul nu face prezenta dovezii asigurarii RCA valabile la data controlului de rutina sau la data aparitiei unui eveniment?

Daca sunteti proprietar de autovehicul si nu incheiati asigurarea obligatorie RCA sau nu o mentineti in valabilitate in mod continuu, prin plata primelor de asigurare, savarsiti o contraventie si, prin urmare, sunteti pasibil de amenda de la 1000 RON la 2000 RON si retinerea certificatului de inmatriculare, pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii – contraventie care se constata de catre personalul Politiei.

In situatia in care cel vinovat de producerea daunei nu detine o asigurare obligatorie RCA valabila la data producerii accidentului, va recomandam sa va adresati Fondului de Protectie a Victimelor Strazii, Fond care este administrat de Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania. Din acest fond se acorda despagubiri tertului prejudiciat printr-un accident auto in care autovehiculul, respectiv tramvaiul, nu este asigurat RCA (caz in care se acopera atat daunele materiale, cat si vatamarile corporale, urmand ca Fondul sa isi recupereze banii de la persoana vinovata) sau in cazul in care autorul a ramas neidentificat (caz in care fondul acopera numai vatamarile corporale).
Se poate verifica in baza CEDAM, baza comuna a Asiguratorilor si a Politiei Romane, in functie de numarul de inmatriculare sau de seria de sasiu, daca autovehiculul respectiv are sau nu incheiat RCA-ul la o anumita data.
Informatia poate fi accesata pe site-ul CEDAM.

Ce reprezinta sistemul bonus-malus si cum se aplica?

 • bonus-malus este un sistem prin care asiguratul/utilizatorul persoana fizica se incadreaza in una din clasele de bonus (ceea ce conduce la ereducerea primei de asigurare) sau in una din clasele de malus (ceea ce conduce la majorarea primei de asigurare), in functie de istoricul de daunalitate realizat de asigurat/utilizator perosna fizica in perioada de referinta
 • pentru a beneficia de bonus/malus utilizatroul trebuie sa completeze o declaratie pe proprie raspundere (conform atasament) prin care sa precizeze numarul de daune in ultimii ani de asigurare. Originalul acesteia trebuie sa ajunga la Asigurator.

Ce inseamna emitere electronica a politei RCA si ce implicatii exista?

 • subscrierea politei RCA simultan cu inregistrarea si stocarea instantanee in sistemul informatic al asiguratorului a datelor cuprinse in polita; RCA-urile se emit direct din portalul asiguratorilor
 • incepand cu 01.01.2010 la data emiterii asigurarii RCA va fi interogata si baza CEDAM, unde sunt stocate datele privind daunalitatea pe fiecare bun asigurat. Aceste date sunt bazate pe informatiile transmise de Asiguratori catre CEDAM, existand situatii in care interogarea bazei CEDAM sa nu functioneze
 • polita intra in valabilitate in ziua imediat urmatoare zilei de emitere, mai putin pentru livrarile noi, cand data intrarii in valabilitate a raspunderii poate fi identica cu data emiterii
 • daca polita este emisa, ea nu se mai poate anula, considerandu-se ca raspunderea Asiguratorului incepe o data cu emiterea acesteia si plata primei de asigurare (conform prevederilor legale, polita RCA poate fi emisa doar dupa incasarea de catre asigurator a primei de asigurare).

Cum si cand putem obtine oferta RCA?

 • solicitarea de oferta RCA trebuie sa ajunga la Unicredit Insurance Broker cu cel putin 10 zile inainte de expirarea politei anterioare, pe adresele de mail specificate in datele de contact la prezenta
 • orice oferta RCA este valabila o perioada limitata de zile de la data transmiterii ei si de aceea nu pot fi transmise oferte de asigurare cu 30 de zile inainte de expirarea politei RCA.

Cum se poate verifica daca un vehicul este asigurat?

Se interogheaza baza de date comuna CEDAM.

FORMULARE