Leasing Public

img-prod-leas-partic

Coroborate cu programele cu finanţare externă oferite de către Uniunea Europeană, prin structura şi caracteristicile sale, finanţarea în sistem leasing oferită de UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. are ca principal scop satisfacerea la un nivel cât mai ridicat a necesităţilor autorităţilor contractante, prin elaborarea, în parteneriat cu furnizori de renume, a unor oferte tehnice şi financiare optime atât din punct de vedere tehnic, cât şi financiar, având în vedere că sursele utilizate de către autorităţile contractante pentru rambursarea datoriilor provin din fonduri publice .

Luând în considerare avantajele certe oferite de finanţările de tip leasing, tot mai multe autorităţi contractante au ales opţiunea de a utiliza modalitatea de finanţare în sistem leasing a achiziţiilor publice implementate de acestea.

Cu menţiunea că structurile de finanţare elaborate de UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. sunt adaptate specificaţiilor din caietele de sarcini, enumerăm în continuare câteva elemente cu caracter general:

tabel

Avantaje ale finanţării în leasing:

 • Protejează lichidităţile;
 • Structuri de finanţare şi garantare flexibile:
  – posibilitatea beneficierii de perioade de graţie;
  – finanţarea proiectului în procent de 100%;
  – posibilitatea plăţii valorii reziduale de 20% la sfârşitul contractului de leasing;
  – plata eşalonată a TVA – împreună cu rata de leasing.
 • Structură de costuri competitivă;
 • Accesarea unui pachet de servicii integrate:
  – Derularea operaţiunilor de înregistrare si înmatriculare, etc.;
  – Delegarea din partea Utilizatorului a relaţiei cu furnizorii, respectiv firmele de construcţii;
  – Servicii de asigurare;

Utilizatorul are dreptul de a subînchiria obiectul de leasing unor alte entităţi pe perioada contractului de leasing.

Implicarea UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. în derularea procedurilor de achiziţie publică:  Proceduri de achizitie publica