Leasing auto

UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. oferă soluţii de finanţare pentru o gamă largă de produse: autovehicule, vehicule comerciale, echipamente de producţie, echipamente agricole, echipamente construcţii, echipamente medicale, ambarcaţiuni, avioane, soluţii de finanţare în domeniul energiei regenerabile, leasing public etc.

Soluţiile UniCredit Leasing Corporation IFN S.A. se adresează persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate şi au ca principii de bază rapiditatea, corectitudinea şi transparenţa.

Puteţi alege dintre următoarele variante de finanţare:

  • durata contractului: între 12 şi 60 luni;
  • avansul: intre 15% si 50%;

Actele necesare întocmirii dosarului de leasing:

  • cererea de informaţii completată şi semnată;
  • ultimele 3 bilanţuri (ultimul bilanţ semestrial pe anul în curs) inclusiv anexele, balanţele de verificare respective precum şi ultima balanţă pe anul în curs;
  • descrierea Obiectului Leasing-ului (factura proforma sau specificaţia tehnică);
  • prezentarea şi informaţii de afaceri despre Utilizator;
  • copia certificatului unic de înregistrare al Utilizatorului;
  • certificat constatator recent eliberat de Registrul Comerţului (copie);
  • copia actului de identitate, cu specimen de semnătură, al persoanei abilitate să semneze contractul de leasing.