Valorile grupului Unicredit

UniCredit Leasing aparţine unuia dintre cele mai mari grupuri financiare din Europa, UniCredit Group, a cărui identitate distinctă este obţinută şi prin desemnarea şi implementarea unui set de valori şi de reguli valabile la nivelul întregului Grup, acestea fiind cuprinse în Carta de Integritate.

Carta de Integritate se adresează persoanelor din cadrul grupului nostru care au o contribuţie esenţială în generarea profitului şi în dezvoltarea relaţiilor dintre activitatea noastră şi societate.

Garantarea integrităţii este o condiţie a caracterului durabil, ce face posibilă transformarea profitului în valoare pentru colegii noştri, clienţi, investitori (actuali sau potenţiali acţionari sau deţinători de obligaţiuni), comunităţile locale şi întreaga societate cu care corporaţia intentionează să dezvolte relaţii cordiale. Prin urmare, este necesar ca în activităţile noastre zilnice să ne inspirăm în permanenţă din valorile care stau la baza integrităţii.

Aceste valori sunt CORECTITUDINE, RESPECT, LIBERTATE, TRANSPARENŢĂ, RECIPROCITATE, ÎNCREDERE şi influenţează comportamentul persoanelor din cadrul UniCredit în relaţiile cu toţi partenerii, inclusiv instituţii cum ar fi autorităţi guvernamentale şi oficialităţi publice.

Toate aceste principii care stau la baza Cartei de Integritate trebuie consolidate şi prin intermediul unui proces special de a integra şi valorifica eficient abilităţile profesionale şi personale ale tuturor celor ce s-au alăturat UniCredit Leasing în urma fuziunii sau în calitate de noi angajaţi.