Scurt istoric

  • Operaţiunile de leasing sunt elemente relativ noi pe piaţa de leasing. Primele operaţiuni de leasing au avut loc în Statele Unite ale Americii în cursul anului 1954, acestea marcând înfiinţarea companiei American Leasing Corporation. În perioada ce a urmat, activităţile legate de leasing au înregistrat o dezvoltare rapidă, extinzându-se în toate ţările dezvoltate ale lumii, constituind un element important al economiei.
  • În România, prima companie de leasing a fost înfiinţată în 1994 – SC Mister D Leasing SRL.
  • Trei dintre cele mai importante societăţi de pe piaţă la acea vreme erau: Demir Romlease (actuala companie UniCredit Leasing), DRT Leasing şi Romlib Leasing.
  • În România, primele cadre legislative privind leasing-ul au fost alcătuite în 1995. Pe parcursul anului 1997, ca o consecinţă a dezvoltării rapide a activităţilor de leasing, a fost emisă prima Lege a Leasing-ului – OG51/1997, aceasta fiind ratificată în 1998.
  • Având drept scop promovarea activităţilor de leasing şi a avantajelor acestora pe piaţa românească de resort, trei companii de leasing au înfiinţat în Februarie 1996 Uniunea Naţională a Societăţilor de Leasing.