Despre leasing

Leasing-ul sau închirierea reprezintă dreptul de a folosi sau de a ocupa o proprietate personală sau fizică, dat de un locator unei alte persoane (numită, în general, utilizator sau chiriaş), pentru o perioadă de timp fixă sau nedeterminată, prin intermediul căruia locatarul obţine posesie exclusivă a proprietăţii în schimbul plăţii către locator a unei sume fixe sau determinabile.